Μενού

ΑΙΘΕΡΙΑ & ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΑΡΓΚΑΝ ΕΛΑΙΟ
588
ΓΩΛΘΕΡΙΑ
517
ΠΙΠΕΡΙ
565
ΛΙΒΑΝΙ
541
ΜΥΡΟ
554
ΥΛΑΝΓΚ
577
ΑΛΟΗΣ ΕΛΑΙΟ
583
ΒΙΖΟΝ ΕΛΑΙΟ
595
ΚΑΡΟΤΕΛΑΙΟ
611
ΛΑΔΙ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
8.00
+
8.00
+
ΕΛΑΙΟ ΚΥΤΤΑΡΊΤΙΔΑΣ
8.00
+
ΓΕΡΑΝΙΟ
513
ΔΑΦΝΗ
518
ΣΙΤΕΛΑΙΟ
641
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ
545
ΜΑΣΤΙΧΑ
547
ΑΡΚΕΥΘΟΣ
504
ΙΡΙΣ
523
ΜΥΡΤΙΑ
556
ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ
568
ΡΟΔΟΞΥΛΟ
569
ΣΑΝΤΑΛΟΞΥΛΟ
570