Μενού

Σπάνια

ΤΣΙΜΙΤΣΙΦΟΥΓΚΑ (ΡΙΖΑ)
355
3.00
+
ΤΣΟΥΕΝΙ (ΡΙΖΑ) ΤΡΙΜΜΕΝΟ
356
3.00
+
ΦΙΚΑΡΙΑ
357
3.00
+
ΦΥΤΟΛΑΚΚΑ (ΡΙΖΑ)
361
3.00
+
ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ
363
3.00
+
ΑΡΚΕΥΘΟΣ (ΣΠΟΡΟΙ)
249
3.50
+
ΑΣΠΑΡΑΓΓΟΣ
250
3.50
+
3.50
+
ΒΙΒΟΥΡΝΟ (ΦΛΟΙΟΣ)
258
5.00
+
ΒΙΘΑΝΙΑ (ΡΙΖΑ)
259
5.00
+
ΓΕΝΤΙΑΝΗ (ΡΙΖΑ)
265
5.00
+