Μενού

Σπάνια

2.00
+
ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ
313
2.00
+
ΜΠΟΛΝΤΟ
316
2.00
+
ΜΠΟΥΡΑΝΤΖΑ
317
2.00
+
ΜΥΡΟ
318
2.00
+
ΜΥΡΤΙΑ
319
2.00
+
ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ (ΚΑΡΠΟΙ)
320
2.00
+
2.00
+
ΠΑΛΙΟΥΡO
324
2.00
+
2.00
+
ΠΡΙΜΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ)
334
2.00
+
ΡΕΒΕΝΤΙ (ΡΙΖΑ)
336
2.00
+